Odin Development

compas.

Het Odin development Compas (ODC)
Wanneer u in uw organisatie, teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development Compass (ODC®), dat ontwikkeld is in de afgelopen vijftien jaar, helpt u om betrouwbare keuzes te maken over uw investering in medewerkers, teams en management.

De gevalideerde ODC-meting kan online worden ingevuld en is valide en betrouwbaar.

ODC biedt inzicht op drie gebieden:

  • Strategisch HR
  • Coaching
  • Transitie & leiderschap


Met de ODC-meting begeleid ik u om het allerbeste in uzelf en in uw mensen naar boven te halen.

ODC staat voor Odin Development Compass en is een meetinstrument ontwikkeld om iemands onbewuste drijfveren in kaart te brengen. De ODC-meting is waardevol in het selectie proces. Het middel is een goed handvat om het gesprek inhoudelijk een niveau dieper te brengen en inzichten te bieden.

De ODC-meting is zeer effectief voor individuele coaching op elk niveau van een organisatie.

Na 10 minuten laat de ODC-meting zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt. En waar eventuele blokkades zitten om je talenten te ontwikkelen.

Dankzij de ODC-meting kun je de krachten en onbenutte talenten zeer scherp in beeld krijgen. Gemiddeld blijkt dat mensen 35% van hun talent niet benutten.

De ODC-meting is ook bijzonder waardevol voor teams. Met de ODC-meting begrijp je hoe je een team kunt laten excelleren door de juiste mensen samen te brengen. Je krijgt inzicht in de valkuilen van medewerkers waardoor je hen maximaal in hun kracht kunt zetten en ook disfunctioneren kunt voorkomen. Daarnaast krijgen de medewerkers inzicht in hun eigen competenties en valkuilen en leren die van de anderen te her- en erkennen. Samenwerken wordt bijzonder, makkelijk en effectief.

Focus op natuurlijke kwaliteiten
Met behulp van het ODC-profiel mensen helpen te focussen op hun natuurlijke kwaliteiten en ontwikkel potentieel.

Daarnaast wordt zichtbaar wat is aangeleerd en daardoor leidt tot ineffectief gedrag. Het krachtige is, dat ODC zowel de onbewuste drijfveren als het gedrag meet. Dit maakt dat mensen hun natuurlijke competenties beter leren inzetten, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. De ODC is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse taal.

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.